Novinka

Přihlaste se k odběru našich novinek ještě dnes!

Zjistit více

Jak jste na tom s EMOČNÍ INTELIGENCÍ? Jak ji rozvíjet a využívat

Slyšeli jste někdy pojem emoční inteligence? Je možné, že jste se s tímto termínem ještě nesetkali, ale každý ji má a stupnice je velice široká. Pozitivní na ní je, že narozdíl od IQ, které je neměnné, emoční inteligence se upravit a naučit dá. Lze na ní totiž aktivně pracovat, rozvíjet ji a využívat ji k prospěchu nejen svému, ale i svého okolí. Hlavním nástrojem emoční inteligence je komunikace a obor, který ji zkoumá je samozřejmě psychologie a sociologie. Než ale přejdeme k praktickým věcem, povíme vám o ní něco obecně. 

Definice emoční inteligence by se dala volně shrnout jako schopnost zvládat své emoce a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců. Jak jsme řekli, využívá se hlavně v oborech, které souvisejí s psychologií, jako je personalistika či management a dá se měřit emočním kvocientem, neboli EQ, což je číselný ukazatel hodnotící schopnost zacházet s vlastními emocemi a také schopnost spolupráce se svým sociálním okolím.

Možná se na první pohled může emoční inteligence zdát jako zbytečná věc, ale jen si představte, kdyby každý jednal v první chvíli tak, jak to cítí. Víte kolik hádek a rvaček by bylo spuštěno, navíc často velice bezdůvodně. Člověka s vysokým EQ poznáte primárně podle toho, že spory umí řešit v klidu a nejedná v afektu. U nízkého EQ je to přesně naopak. Jaké EQ asi budou mít lidé, kteří se perou na ulicích. Co myslíte? 

Něco málo z historie

Historie definice.

Pojem emoční inteligence uvedli poprvé v roce 1990 psychologové P. Salovey a J. D. Mayer, rozšířil jej Daniel Goleman a rozdělil do několika složek o kterých si povíme podrobněji za okamžik. Všechny emoce jsou dle Golemana popudy k jednání, a je nutné, abychom rozpoznávali své vlastní emoce i emoce druhých lidí. Tak si uvědomíme, co sami činíme nebo chceme učinit, a co činí nebo chtějí učinit druzí. Míru své emoční inteligence můžete zjistit v různých nezávislých testech na internetu, anebo u jakéhokoli psychologa. 

Složky podle Golemana

U člověka je celá škála emocí.

Daniel Goleman rozdělil pojem emoční inteligence do několika složek: 

1) Znalost vlastních emocí: vědomé rozpoznání citu v okamžiku jeho vzniku. Uvědomování si svých citů je nezbytné pro sebeporozumění a hlubší pochopení psychologie. Umožňuje to lepší rozhodování, např. koho si vzít za manžela.
2) Zvládání emocí: schopnost nakládat se svými city tak, aby odpovídaly situaci, např. zklidnit vlastní rozčilení, setřást ze sebe pocity úzkosti či strachu; schopnost vyvíjející se ze sebeuvědomování.
3) Schopnost sám sebe motivovat: snaha zapojovat city do našich snah tak, aby vedly k získávání vědění, k tvořivosti a k úspěšné činnosti, což je spojeno se schopností odkládat uspokojení, ale také s potlačováním zbrklosti atd.
4) Vnímavost k emocím jiných lidí: tato schopnost bývá také označována jako empatie (vcítění). Rozvíjí se s rostoucím emočním sebeuvědoměním, umožňuje poznávat to, co si druzí přejí.
5) Umění mezilidských vztahů: jde vlastně o rozvíjení a uplatňování empatie, neboť uspokojivé mezilidské vztahy závisí do značné míry na tom, zda je člověk schopen vcítit se do emocí ostatních a přizpůsobit tomu svoje jednání.

Emoční inteligence nemusí sloužit jen pozitivně 

Emoční inteligence je důležitá.

Lidé mohou zneužít jakýkoli druh svého nadání, ale jen velmi obecně se hovoří o významu emoční inteligence, ten se týká hlavně propojení charakteru, morálního instinktu a citu. Základní etické postoje v životě člověka pramení právě z jeho emočních schopností. Bez schopnosti ovládat vlastní pohnutky v sobě nemůže rozvinout vůli ani charakter. Schopnost empatie a sebeovládání ale ještě nezaručují morální užívání emocionální inteligence. Mnozí lidé dovedou rozpoznat po čem jiní touží, a dovedou to využít k sobeckým účelům. 

K čemu tedy emoční inteligence je?

Základem je komunikace.

Navzdory předchozímu varování je emoční inteligence velice poplatná. Obecná inteligence přispívá k životní úspěšnosti jen z 20%. Nicméně emoční inteligence v praxi je také problém mravní, neboť ji lze zneužít k osobnímu prospěchu často i na úkor druhých. Morálka a inteligence nejsou navzájem úzce spojeny, vysoce inteligentní lidé mohou být mravní zrůdy, jako byl např.Joseph Goebbels či Adolf Hitler. Muži vysoce a všestranně vzdělaní v humanitních vědách, avšak morálně odporné napodobeniny člověka. 
Emočně inteligentní lidé jsou si vědomi svých slabin, umí usměrňovat svoje reakce, dokáží se sami motivovat, berou v úvahu pocity ostatních a dokáží je nasměrovat k požadovanému výsledku.
Emoční inteligence se hodí i v pracovním prostředí. Emočně inteligentní manažeři dokáží řídit nejen sebe, ale také ostatní, daleko efektivněji. Silné emoční propojení manažerů a ostatních lidí v organizaci způsobuje lepší povědomí podřízených o tom, co je po nich požadováno a tím zvyšuje výkonnost celé organizace a vyšší pracovní morálku.

Co se děje v Šípu. 

Sdílej článek:
Autor: Veronika Lišková

Doporučené články

Rubriky

Celebrity Nejčtenější celebrity Oblíbené celebrity Cestování Oblíbené destinace Láska a vztahy Zdravý vztah Lechtivé články Příběhy slavných Události slavných Vztahy slavných Recepty Kuchyně pro labužníky Zdravý jídelníček Zajímavosti Zábava a video Pro zasmání Vtipná videa

Keltské horoskopy

Přehled keltských horoskopů Dub   21. 3. (jarní rovnodennost) Topol   1. 5. – 10. 5. … Kaštan   11. 5. – 20. 5. … Jasan   21. 5. – 30. 5. … Habr   31. 5. – 10. 6. … Fíkovník   11. 6. – 20. 6. … Bříza   21. 6. (letní slunovrat) Jabloň   22. 6. – 2. 7. … Jedle   3. 7. – 13. 7. … Jilm   14. 7. – 24. 7. … Cypriš   25. 7. – 4. 8. … Cedr   15. 8. – 24. 8. … Borovice   25. 8. – 3. 9. … Vrba   4. 9. – 13. 9. … Lípa   14. 9. – 22. 9. … Oliva   23. 9. (podzimní rovn.) Líska   24. 9. – 2. 10. … Jeřáb   3. 10. – 11. 10. … Javor   12. 10. – 21. 10. … Ořešák   22. 10. – 31. 10. … Buk   21. 12. (zimní slunovrat)

Západní horoskopy

Přehled západních horoskopů Vodnář   21. 1. – 20. 2. Ryby   21. 2. – 20. 3. Beran   21. 3. – 20. 4. Býk   21. 4. – 21. 5. Blíženci   22. 5. – 21. 6. Rak   22. 6. – 22. 7. Lev   23. 7. – 22. 8. Panna   23. 8. – 22. 9. Váhy   23. 9. – 23. 10. Štír   24. 10. – 22. 11. Střelec   23. 11. – 21. 12. Kozoroh   22. 12. – 20. 1.

Čínské horoskopy

Přehled čínských horoskopů Krysa   1960, 1972, 1984 … Buvol   1961, 1973, 1985 … Tygr   1962, 1974, 1986 … Králík   1963, 1975, 1987 … Drak   1964, 1976, 1988 … Had   1965, 1977, 1989 … Kůň   1966, 1978, 1990 … Ovce   1967, 1979, 1991 … Opice   1968, 1980, 1992 … Kohout   1969, 1981, 1993 … Pes   1970, 1982, 1994 … Vepř   1971, 1983, 1995 …

Partnerské horoskopy

Přehled partnerských vztahů Vodnář   21. 1. – 20. 2. Ryby   21. 2. – 20. 3. Beran   21. 3. – 20. 4. Býk   21. 4. – 21. 5. Blíženci   22. 5. – 21. 6. Rak   22. 6. – 22. 7. Lev   23. 7. – 22. 8. Panna   23. 8. – 22. 9. Váhy   23. 9. – 23. 10. Štír   24. 10. – 22. 11. Střelec   23. 11. – 21. 12. Kozoroh   22. 12. – 20. 1.