Šíp.deník.cz

Trénujte paměť!

Trénujte paměť!
Trénujte paměť!
Zdroj: Profimedia.cz
Sdílej článek:

Paměť může pozlobit kdekoho! Jistě ivy máte své zkušenosti, možná itrapné situace, do kterých jste se kvůli zapomínání dostali. Není ale třeba zoufat! Většina těchto problémů je způsobena tím, že svou pozornost soustředíte na jiné podněty, než máte. Anavíc, paměť se dá posílit speciálním tréninkem.

Schopnost vnímat, ukládat, uchovávat avybavovat si informace není vůbec jednoduchý proces, aproto nemusí být vždy dokonalý. „Ve chvíli, kdy nejsme dostatečně vnímaví kinformacím apodnětům, se může zdát paměť porušená. Na vině je vtomto případě třeba jen nepozornost,“ uvádí neuroložka MUDr.Alena Cabalová.

Paměť bystří „béčka“

Velmi významnou roli hrají také emoce amotivace. Lépe si pamatujeme data audálosti spojené semocemi, ať už pozitivními, či negativními, aty, na kterých nám záleží. Důležitou roli hrají ivitaminy. Nedostatek vitaminů, zejména řady B akyseliny listové, při nedostatečném příjmu či poruchách vstřebávání nebo při zvýšené spotřebě například při užívání některých léků, vede ke zhoršení funkcí mozku včetně poruch paměti.

Paměť není neměnná azapomínání je součástí normálního procesu během třídění informací na podstatné anepodstatné. „Výkonnost paměti pochopitelně klesá svěkem, ikdyž rychlost poklesu je velmi individuální azáleží více na mnoha dalších faktorech, jako jsou nemoci, prostředí, ve kterém člověk žije, sociální kontakty, ochotě učit se novým věcem,“ upřesňuje lékařka.

Zapomíná každý

Zapomínání je nutné, jinak by se mozek zahltil nedůležitými informacemi. Je tedy zcela přirozené, že při „přetížení“ mozek ty méně podstatné informace potlačí, amy tak zapomínáme na to, co můžeme později někde vyhledat, co pro nás není podstatné.

Zatěžujte mozek!

Stejně důležitý jako je pro tělo sport, je třeba imozek tvořivě zatěžovat. Existují postupy, jak paměť zlepšit, zejména prostřednictvím lepší koncentrace, motivace, logiky nebo zapojení emocí do procesu učení (viz tabulka).

Jak trénovat krátkodobou paměť?

* Hledejte synonyma, slova stejného významu, ale odlišného znění, homonyma, stejné znění, ale odlišný význam, aantonyma, slova protikladného významu.
* Vytvářejte anagramy – slova vzniklá obměnou písmen zadaného slova.
* Vysvětlete si významy předkládaných pojmů.
* Jmenujte co nejvíce příkladů, co všechno se dá dělat s… (botami, lžící, ručníkem, jablkem atd.)
* Vybavte si hlasy známých osobností, herců, zpěváků atd., rozeznávejte jejich hlasy apředstavujte si detaily jejich tváří.
* Luštěte sudoku, hlavolamy, logické číselné řady ačíselné kombinace, slovní úlohy atd.

NÁŠ tip

Ginkgobene Control sdlouhodobým uvolňováním je vhodným doplňkem, který může napomoci soustředění asprávnému fungování paměti. Kromě koncentrovaných látek zjinanu dvoulaločného obsahuje ivitaminy řady B akyselinu listovou. Hlavní výhodou tohoto preparátu je jeho postupné uvolňování po dobu 12hodin. Balení na 3 měsíce (90 tablet) stojí 229 Kč.

Sdílej článek:

Doporučené články

Partnerské horoskopy

Přehled partnerských vztahů