Šip.deník.cz

Potřebujete načerpat energii? Zkuste power-napping!

Jste vyčerpaní? Upadněte do mikrospánku.
Jste vyčerpaní? Upadněte do mikrospánku.
Zdroj: Profimedia.cz
Sdílej článek:

Elektrická aktivita mozku se proměňuje vprůběhu jednotlivých etap spánku abdění. Pomocí elektroencefalografie (EEG) můžeme změřit elektrické proudění vmozku ana základě toho rozlišujeme fáze, kterým říkáme beta, alfa, REM, théta adelta. Když se večer uložíme do postele, nejdříve chvíli ležíme bděle ve fázi beta. Během této fáze můžeme zažívat pocit tíže nebo naopak lehkosti, tepla nebo necítíme určité části těla. Jakmile se uvolníme, zavřeme oči, necháme odplouvat myšlenky apozvolna upadáme do dřímotného stavu, přecházíme do fáze alfa.

Když se na tu chvíli budeme druhý den rozpomínat, řekneme si: najednou jsem se někam propadl aod té chvíle nevím nic. Právě tehdy jsme usnuli apřekročili hranici do další etapy, fáze snění neboli REM. Během ní se oči rychle pohybují doleva adoprava ajsme nesmírně citliví na hluk. Následuje théta fáze, oněco hlubší spánek, při kterém reagujeme na podněty zvenčí, jen když jsou dostatečně silné. Zhruba na polovinu se navíc uvolní svalové napětí, což se projeví například pootevřením úst nebo rozevřením ruky. Poslední je fáze delta, což je stav hlubokého spánku.

Od chvíle usnutí střídáme vpřibližně devadesátiminutových intervalech fázi delta sfází REM. Přecházíme zhlubokého spánku do fáze REM, kdy sníme, pak zase zpátky do hlubokého spánku azněj opět do fáze snění. Fáze REM trvají několik minut až půl hodiny avprůběhu noci nabývají na trvání aintenzitě.

Překvapivé je, že během nočního spánku nečerpáme nové síly zfází théta nebo delta, ale pouze zfáze snění (REM). Jak toho využít během dne? Právě to je tajemstvím power-nappingu, speciální metody mikrospánku: uvolníte se, nakrátko usnete aprocitnete dříve, než byste upadli do hlubokého spánku.

Jak na to

* Zaujměte co nejpohodlnější pozici, například si lehněte na pohovku nebo se usaďte na pohodlné židli.
* Do jedné ruky vezměte svazek klíčů adržte jej tak, aby dlaň mířila kpodlaze, kdybyste ji rozevřeli (při přechodu zfáze snění do fáze théta). Pokud ležíte na pohovce, natáhněte si paži tak, aby dlaň přesahovala její hranu. Ruka se nesmí dotýkat podlahy.
* Pokud jste se pohodlně usadili aruka se svazkem klíčů směřuje kpodlaze, začnete usínat. Vtuto chvíli se děje následující: Ocitáte se ve fázi alfa, zníž se dále noříte do fáze REM. Několik minut sníte aextrémně intenzivně se tím občerstvujete. Vokamžiku opouštění fáze REM se vám natolik rozevře ruka sklíči, že svazek sřinčením spadne na zem. To je hluk, který vás probudí (ve fázi snění jsme velice citliví na hluk).
* Okamžitě vstaňte audělejte pár kroků, aby se vám opět rozproudila krev. Kdo zůstane sedět nebo se obrátí na druhý bok, co nevidět upadne do hlubokého spánku apo probuzení za dalších pár minut bude rozespalý adezorientovaný.
* Vzápětí se můžete snovou energií vrátit ke své práci.


Sdílej článek:

Doporučené články

Akční letáky

Partnerské horoskopy

Přehled partnerských vztahů